Üyelik Sözleşmesi

Sayın Kullanıcımız,

Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. İşbu Sözleşme tarafınızca elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

 1.               TARAFLAR

İşbu Sözleşme “Balmumcu Mah. Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok No:12 Kapı No:5 Beşiktaş/İstanbuladresinde yer alan Eczastok Sağlık Teknolojileri ve İletişim A.Ş. (“Şirket”) ile işbu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen usul ve şartlarda akdedilmektedir.

 1.               TANIMLAR
 • Kullanıcı                   :  İşbu Sözleşme uyarınca Site’ye üye olan eczaneleri ifade etmektedir.
 • Mobil Uygulama      : Mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulama ifade etmektedir.
 • Ürün                          : Hastalığı teşhis ve/veya tedavi etmek veya önlemek ya da bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana ve hayvana uygulanan doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu (ilaç) ifade etmektedir.
 • Site                             : https://eczastok.com/adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.
 • Sosyal Medya           : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.
 • Sözleşme                   : İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade etmektedir. Site’de yer alan Kullanım Koşulları, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay bölümleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
 1.               SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

3.1.          İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcılar’ın Site’ye üye kaydı oluşturmaları ve Site üzerinden ecza depoları tarafından satılan Ürünler’i satın almaları ile ilişki olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2.          Şirket işbu Site kapsamında Kullanıcı’nın alımına sunulan Ürün’ün/Ürünler’in satıcısı veya sahibi statüsünde değildir. Bu kapsamda Kullanıcı, Şirket’in 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olarak ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak Site’yi işlettiğini, Şirket’in ecza depoları ve eczaneler arasındaki Ürün alım satımına ilişkin elektronik ticaret ortamı sağladığını, bu nedenle Site’nin sadece bir pazaryeri platformu olduğunu bilmektedir.

3.3.          İşbu Site, eczacı sıfatını haiz olmayan – başka bir ifade ile eczane statüsünde bulunmayan – tüketicilere ecza depoları tarafından Ürün satışı yapılması amacıyla kurulmamıştır. Aksine, Site sadece eczaneler ve ecza depoları arasında Ürün alım satımını yapılacağı bir pazar yeri oluşturma amacıyla kurulmuştur.

 1.               TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1.        Kullanıcı, Şirket’in herhangi bir şekilde Site üzerinden Ürün satımı yapmadığını, bir eczane ve/veya ecza deposu statüsünde hareket etmediğini, sadece eczaneler ve ecza depoları arasındaki alım satım sürecini yürütebilecekleri online bir platform sağladığını kabul ve beyan etmektedir. Bu nedenle Kullanıcı, ecza deposu/depoları ile akdettiği satış sözleşmesinden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Şirket’ten herhangi bir hak talep etmeyeceğini, doğrudan ecza depoları ile iletişime geçerek veya yasal mercilere başvuruda bulunarak söz konusu ihtilafı çözümleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.1.2.        Kullanıcı, ecza depolarından satın aldığı Ürünler’deki ayıplardan hiçbir surette Şirket’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.1.3.        Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklayıp Sözleşme koşullarını kayıtsız ve şartsız onayına istinaden, üyelik işlemleri sırasında ad, soyad, e-posta adresi, firma adı, telefon numarası, GLN numarası, vergi dairesi, T.C. kimlik numarası, stok yönetim programı bilgilerini bildirmesi ve şifre oluşturması akabinde kurulur. Kullanıcı, Site’yi işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanacaktır. Hizmetlerin Şirket tarafından ifasını teminen Kullanıcı, Şirket’e gerekli tüm bilgiyi sağlamayı ve bu kapsamda Şirket ile tam bir iş birliği halinde olmayı ve Sözleşme’nin yürürlüğü sırasında Şirket tarafından makul olarak talep edilebilecek hususları yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.1.4.        Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak Şirket ile paylaşmış olduğu tüm kişisel verilerinin işbu Sözleşme’den doğan üye sıfatı uyarınca Site içerisinde kullanılmasına; tanıtım, kampanya, davet, fırsat, sektörel gelişmelere ilişkin haber, çağrı ve bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve Site Kullanım Koşulları, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni dahilinde kişisel verilerinin Şirket’in iş ortaklarına ve diğer Site üyelerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca kullanabileceği hakları saklıdır.

4.1.5.        Üyelik ilişkisinin kurulması aşamasında Kullanıcı tarafından bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik ilişkisinin kurulması aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri gecikmeksizin Site üzerinden bildirmekle yükümlüdür.

4.1.6.        Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı’ya ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair Kullanıcı’nın şüphesi bulunması halinde Kullanıcı bu durumu derhal Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın üyeliği makul bir süre boyunca Şirket tarafından askıya alınabilir.

4.1.7.        Şirket tarafından oluşturulan portalın Mobil Uygulama üzerinden kullanılması halinde Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin tamamı Mobil Uygulama kullanımında aynı şekilde devam eder.

4.2. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1.        Şirket, Site Kullanıcıları tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin varlığını araştırmakla yükümlü değildir.

4.2.2.        Şirket, ecza depoları tarafından Site üzerinden satışa sunulan Ürün’e ilişkin açıklama ve bilgilerin doğruluğu, Ürün’ün kalitesi, güvenliği veya Ürün’ün satılmasının mevzuata uygun olup olmadığı hususunda taahhütte bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Kullanıcı’nın Şirket’ten herhangi bir hak talep etmesi mümkün olmayıp Ürün’e ilişkin tüm taleplerin ilgili Ürün’ü Site üzerinden satışa sunan ecza deposuna yönlendirilmesi gerekmektedir.

4.2.3.        Şirket, alıcı statüsünde olan Kullanıcı ile satıcı statüsünde olan ecza depoları arasındaki hukuki ya da ticari ilişkinin kurulmasından, yürütülmesinden veya söz konusu ilişkiden kaynaklanan ihtilafların çözümünden hiçbir şart ve koşulda sorumlu değildir. Şirket, Kullanıcı ile ecza depoları arasındaki akdedilebilecek satış sözleşmesinin tarafı değildir.

4.2.4.        Şirket, Ürün’ün satıcısı konumundaki ecza deposu tarafından teslim edilmemesi veya satın alınan Ürün fiyatlarının ecza depoları tarafından manipüle edilmesi veya ecza depoları tarafından aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın, Kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi hallerinde meydana gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.2.5.        Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı’ların üyelik başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı’ların üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.2.6.        Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcı’ya ayrıca bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler Site’de yayımlandıkları tarihten itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.7.        Şirket, Kullanıcı’nın bilgilerini Site’de yer alan gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.8.        Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri, kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak,  pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve Site’de yer alan Aydınlatma Metni, Çerez Politikası, Kullanım koşulları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay bölümlerinde bulunan amaçlar doğrultusunda kullanma hakkına sahiptir.

4.2.9.        Şirket, Site’nin kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak Site’de yayımlamak ve üye Kullanıcı’yı Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.2.10.    Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Şirket, yöneticileri, çalışanları ve bu Site’de yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir.

4.2.11.    Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin Kullanıcı, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz ve işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerle çelişecek şekilde kullanamaz. Aksi durumun Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket, Kullanıcı’nın Site’ye erişimini derhal engelleme, Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma ve Kullanıcı’nın bu gibi fillerinden kaynaklı tüm zararın Kullanıcı tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilmesini isteme hakkını saklı tutar.

4.2.12.    Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.13.    Şirket kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.2.14.    İşbu Site’ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak, Site’ye erişmek için Kullanıcılar’ca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’ye ziyaret sırasında erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgiler Şirket tarafından toplanabilir.

4.2.15.    Şirket işbu Site’nin virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanı sıra nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, işbu Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 1.               SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

5.1.          İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

5.2.          Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın, Sözleşme’nin 8.3. maddesine göre diğer tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, Sözleşme’yi feshedebilecektir.

5.3.          Şirket, Kullanıcı tarafından üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü niyetli olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve işbu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak Sözleşme’yi, derhal, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın, Kullanıcı’ya Sözleşme’nin 8.3. maddesine göre yapılacak yazılı bildirim ile feshedebilecektir.

5.4.          Taraflar, işbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya yüklenen tüm yükümlülüklerin esaslı olduğunu ve ilgili yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde Sözleşme’nin Şirket tarafından madde 5.3 uyarınca derhal feshedilebileceğini kabul etmektedir.

5.5.          Şirket’in, Sözleşme’nin haklı nedenle feshedilmesinden kaynaklanan ve yürürlükteki mevzuattan doğan tazminat hakkı saklıdır.

5.6.          Şirket, Sözleşme’yi fesih hakkını kullanmasından önce yahut bu hakkı kullanmasa dahi, Sözleşme’ye aykırılık hallerinde yahut fesih işleminden önce Şirket tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için hizmetlerini geçici olarak durdurma ve üyelik ilişkisini askıya alma hakkında her zaman sahiptir.

 1.                    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

6.1.          Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, KVKK düzenlemeleri dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasa ve yönetmeliklerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 1.                    SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1.          Şirket, doğruluk, kullanım amacına uygunluk, ticarete uygunluk dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’nin kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

7.2.          İşbu madde 7.2 kapsamında;

(i)                 Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili Şirket herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

(ii)               Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamındaki hizmetlere dayanarak aldığı herhangi bir aksiyon veya yaptığı herhangi bir işlem sebebiyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu madde 7, Sözleşme’nin feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 1.                    GENEL HÜKÜMLER

8.1.          MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir:

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, iş yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.

Mücbir Sebep’ten etkilenen taraf, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

8.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU

8.2.1.        İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

8.2.2.        Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, KVKK ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dâhil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

8.2.3.        Site’de yer alan Kullanım Koşulları, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay bölümleri de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

8.3. BİLDİRİMLER

Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma ve tebligat, Taraflar’ın takdirine bağlı olmak üzere Kullanıcı’nın bildirilmiş olduğu e-posta adresi üzerinden  veya  Şirket’in Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve ayrıca yazılı olarak beyan edilmesi halinde, Kullanıcı’nın beyan edeceği adrese yapılacaktır. Tebligat Kanunu hükümleri ve uygulanacak hukuk kapsamındaki diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

8.4. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim dili Türkçe’dir. Hakem sayısı 1 olacaktır. Uyuşmazlığın esasına Türk Hukuku uygulanacaktır.

Soru ve önerileriniz için 0 850 304 22 90  numaralı telefondan yahut [email protected] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.